Medycyna sportowa - właściwości komory hiperbarycznej - Dotlenienie