Zastosowanie tlenu hiperbarycznego przy RZS - Dotlenienie